El-team Vest A/S logo

Elteam Vest A/S skal udføre el-entreprisen på Digterparken i Varde.

Digterparken er en boligbebyggelse bestående af 7 etageboligblokke og 16 rækkehuse. Når bebyggelsen er færdig står der 103 almene boliger klar på Lerpøtvej.

Det samlede boligareal er 9.600 m2.
Der etableres en sti der slanger sig gennem bebyggelsen og kobler sig på en grøn cykelforbindelse til Varde by.

Arbejdet på pladsen er opstartet med byggestrøm og de første installationer i terrændækket.
Installationerne udføres som traditionelle lys- og kraftinstallationer, porttelefon samt et større belysningsprojekt i terræn.

Illustrationer: tnt arkitekter A/S