El-team Vest A/S logo

NYT

Vundet licitation på Sdr. Omme Skole

El-team Vest A/S har vundet el-entreprisen på om og tilbygning af Sdr. Omme Skole

Den bærende ide i projektforslaget er en ombygning af den nuværende nordfløj fra 1970, så den sammen med tilbygning udgør en enhed med gode rumlige og arkitektoniske sammenhænge.

Nordfløjen tilbygges en markant 3 etagers bygning som primært indeholder fællesfunktioner og enkelte undervisningsrum.

LÆS MERE

Vundet licitation på Billund Skole

El-team Vest A/S har vundet el-entreprisen på om og tilbygning af Billund Skole

I dispositionsforslaget til til- og ombygninger er der lagt vægt på at:

LÆS MERE

Sider