El-team Vest A/S logo

Vundet licitation på Billund Skole

El-team Vest A/S har vundet el-entreprisen på om og tilbygning af Billund Skole

I dispositionsforslaget til til- og ombygninger er der lagt vægt på at:

  • Der skal skaffes plads til en 4-sporet skole med 0.-9. årgang
  • Skolen skal være afdelingsopdelt i 0.-2. klasse, 3.-6. klasse og 7.-9. klasse
  • Der skal være størst mulig fleksibilitet og dermed aktive m2. Dette betyder, at rummene skal kunne bruges af mange og til mange, forskellige læringsaktiviteter
  • Der er vægtet gruppelokaler, gruppenicher og mulighed for klyngerum som aktive læringsrum

Skala Arkitekterne A/S fra Horsens er valgt som totalrådgiver for byggeriet, der igangsættes i efteråret 2013 og forventes at være færdig sommeren 2015.

Der tages 1. spadestik til byggeriet på Billund Skole som omfatter en tilbygning og ombygning af skolen.

http://www.vibyggeribillundkommune.dk/emne/billundskolen