El-team Vest A/S logo

Vundet licitation på Sdr. Omme Skole

El-team Vest A/S har vundet el-entreprisen på om og tilbygning af Sdr. Omme Skole

Den bærende ide i projektforslaget er en ombygning af den nuværende nordfløj fra 1970, så den sammen med tilbygning udgør en enhed med gode rumlige og arkitektoniske sammenhænge.

Nordfløjen tilbygges en markant 3 etagers bygning som primært indeholder fællesfunktioner og enkelte undervisningsrum.

Vestfløjen erstattes med en et etagers nybygning i let og åben struktur. Bygningen placeres i direkte forlængelse af den centrale indgang og elevtorvet. Nybygningen placeres i sit eget niveau i direkte sammenspil med ude arealet til leg og læring for de mindste årgange.

Byggeriet er opdelt i fire sammenhængende etaper. 1. etape forventes at gå i gang september 2013 og 4. etape forventes afsluttet i september 2015.

http://www.vibyggeribillundkommune.dk/emne/sdr-omme-skole