Endnu en Frederiksplads i ordrebogen
22.10.2019

Endnu en Frederiksplads i ordrebogen

Efter at have afsluttet 2. etape på Frederiksplads først på året, kom etape 3 nu i ordrebogen.

Etape 3, også kaldet bygning D/E, udgør tilsammen ca. 17.000 m2 inkl. kælder. Bygningerne opføres med henholdsvis 8 etager over terræn og 13 etager over terræn ekskl. teknik på taget.
Dermed kommer gulvet på øverste etage til at være i ca. 51 meters højde. Bygningerne bliver noget højere end de allerede udførte bygninger, B og C.
Bygningen sammenbygges med den fælles parkeringskælder under det eksisterende Frederiksplads.
Administration, mødecenter, teknik, depot og personfaciliteter bliver nogle af de faciliteter huset kommer til at rumme.
El-team Vest A/S har tidligere udført el-entreprisen på etape 1- og 2,  hvor etape 1 indeholdte boliger og etape 2 erhverv og administration.
”Vi er utrolig glade for at kunne fortsætte arbejdet på Frederiksplads. Vi går glade og meget ydmyge til denne næste opgave, og glæder os til at fortsætte samarbejdet med folk vi allerede kender.  Desuden er det en sag der igen sætter alle vore kompetencer i spil, bl.a. stærkstrøm, ABA, ADK og sikring” slutter Søren Jochimsen

bubble