Børnehus i Funder ved Silkeborg

Børnehus i Funder ved Silkeborg

El-Team Vest skal stå for elentreprisen på byggeriet af det nye ambitiøse børnehus i Funder ved Silkeborg.

Børnehuset kommer til at kunne rumme mere end 200 børn, og der er i byggeriet fokus på at skabe lyse og bæredygtige rammer, som kommer til at henvende sig til både vuggestue- og børnehavebørn.

Byggeriet af den nye dagsinstitution forventes at stå færdigt i maj 2025, og inden da skal vi i El-Team Vest stå for den fulde elentreprise, herunder lys-, kraft-, PDS-installation osv.

Totalsikring skal desuden stå for brand- og varslingsanlæg på byggeriet.

Byggeri med fokus på bæredygtighed

Børnehuset opføres i træ, og der er generelt et stort fokus på bæredygtighed, hvilket kommer til udtryk i både byggeriets materialer, funktioner og fleksibilitet, som alt sammen skal bidrage til et bedre indeklima. 

Projektet skal desuden følge principperne for DGNB certificering med målet om guld.

Vi glæder os til at komme i gang og følge projektet på nært hold.

Foto: Arkitektfirmaet Hovaldt, som har tegnet byggeriet for Silkeborg Kommune.

Lys & Kraft Installation

Belysning

Datainstallation

Brandsikring

Sikkerhedsbelysning

Kabling for sikringsinstallation

Brand- og varslingsanlæg

bubble